close
تبلیغات در اینترنت
اصول اصلی مبارزه

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.
خوش آمدید


به نام خداوند بخشنده ی مهربانسلام عزیزان به وبلاگ من خوش آمدید .
لطف کنید ما را با نظرات خوب خودتان در کنترل این
وبلاگ کمک کنید .

توجه : کپی بردای از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

نویسنده : محمد قاسمی

انتخاب روش مبارزه
 
انواع وتعریف گارد در مبارزه:
 
گارد کلا به سه روش می باشد ،تهاجمی یا تدافعی یا متوسط.
الف - در زمان حمله وسیستم حمله ای کار کردن با حریف باید از گارهای حمله ای استفاده کنیم چون اگر ما با گارد دفاعی بایستیم نمی توانیم هیچ حمله موفقی داشته باشیم وگارد حمله ای بدینصورت است که بدن رو به جلو وسنگینی بدن روی پای جلو می باشد وتمام دست وپاها در حال شلیک ضربه به بدن حریف می
باشند.
ب- در سیستم دفاعی باید سنگینی و تعادل بدن روی پای عقبی باشد و بدن از حالت رو به رو به حالت تیغه بر می گردد چون در اینصورت مقدارضربه ای که از حریف در یافت می کند بسیار کم میشود یعنی شاید قریب 40%ضرباط در هوا خالی میشود وما میتوانیم حرکت بعد را به نفع خود تغییر دهیم که بنظر بنده این روش بهتر است چون مدت زمان زیادی حریف را وادر به حمله می کنیم و انرژی اورا تخلیه کرده و بعنوان طعمه ای خوب جهت حمله خود از وی استفاده می کنیم که در این زمان با چند ضربه حساب شده امکان پیروزی را به سود خود تغییر می دهیم چون حریفی برنده هست که دفاعی قوی داشته باشد.
ج- در سیستم متعادل یعنی مخلوطی از حمله ودفاع می باشد که بیشتر افراد از این روش استفاده می کنند یعنی دفاع حمله یا حمله دفاع ،که این روش زیاد جالبی نیست چون در یک مبارزه واقعی این حرکات کاری بجز از دست دادن نیرو ارزشی دیگر ندارد ولی برای زیاد شدن نفس ومبارزه دوستانه شگرد خوبی می باشد

مبارزه و اصولیات آن

همراه گرامی حال که تمامی مراحل شروع کانگ فو را با نهایت دقت گذرانده اید ودر وجود خود آن آمادگی روحی وجسمی را می بینید که قادر به مبارزه هستید با احتیاط کامل وهمراه افراد کاردان حرکت در بزرگراه مبارزه را استارت بزن ، اما در ابتدای کارباید بگویم که یک مبارزه در وهله اول به دو شیوه کلی تقسیم می شود.
1- مبارزه تا سه دقیقه: پس از توکل به خدا واعتماد به نفس و باز نگری داشته های درونی خود بدون هیچگونه ارزیابی شروع میکنید.فقط حملات پی در پی وبدون لحظه ای توقف تا از کار انداختن حریف واستفاده صد درصد از حملات مستقیم به جلو وبسیار کمتر از ضربات بغل یا پرنده یا چرخشی بلکه فقط ضرباتی مانند ( کتو، مشت مستقیم، ساق زدن،یاد کتو) استفاده کرد ونباید لحظه ای پشت به حریف کرد چون هم کلی زمان از دست می رود وهم به سود حریف خواهد بود .
در این شیوه مبارزه گاردی در کار نخواهد بود وفقط حمله کار اول وآخر را انجام می دهد .باید پس از اعلام شروع با یک حرکت حساب شده وسریع به مهمترین نقاط دفاعی حریف زد وبدن وحرکات او را مختل کرد. پس از بوجود آوردن اختلال در سیستم دفاعی حریف ابتکار عمل بدست تو می افتد وحرکات بعدی را راحتتر اجرا می نمائید .
2- مبارزه بیشتر از سه دقیقه: در ابتدا باید حریف را سنجید وروش سنجیدن حریف هم زیاد است،( بعضی وقتها حین ارزیابی هستید که متوجه میشوید که در بیمارستان سر در آورده اید) به هرحال مبارزه یعنی همین، پس برای ارزیابی باید ارزش بیشتری قائل بود . پس از ارزیابی حریف حمله ودفاع وفایت کردن های درست وبجا حرف اول وآخررا میزند پس از گرفتن انرژی حریف با چند ضربه حساب شده اورا از پا در می آورید ودر این مبارزه است که گارد وگارد گرفتن معنی ومفهوم خاص خود را پیدا می کند ودر این نوع مبارزه گارد گرفتن وارزیابی حریف ودفاع با فایت وذخیره انرژی ارکان اصلی مبارزه هستند واگر بتوانیم همه اینها را هما هنگ کنیم موفقیت حتمی است.
3-ارزیابی :ارزیابی در واقع برای مبارزه های بالای سه دقیقه است ،در این زمان که اعلام شروع مبارزه می نمایند با یک کار دفاعی شروع به ارزیابی حریف میکنیم،بدینصورت که  نه حمله نه دفاع کامل انجام ،بلکه از چند زاویه مشخصچند حمله خاص کرده وضعفهای حریف را از ضربات وزاویه ها پیدا می کنیم بعبارتی دیگر نقطه کور حریف را پیدا می کنیم، پس از پیدا کردن ضعف و یابعبارتی نقطه کور حریف با استفاده از یک تک حمله ویا ترکیب دست ویا پا حمله ای خوب به حریف می کنیم  البته زاویه های باز حریف که پیدا می کنیم حتما باید به یکی از نقاط آسیب پذیر وی منتهی شود

   سرعت و قـدرت

       حال که از نظر روحی وجسمی آمادگی برای مبارزه را بدست آورده اید خود بخود دو فاکتور مهم دیگری وجود خود را نمایان می کند که توجه به وجود وانتخاب یکی از آنها لازم وضروری می باشدکه آندو غیر از سرعت وقدرت چیز دیگری نمی باشد.
       1- قدرت: مشخصه ظاهری این افراد قد بلند و پاههای کشیده می باشد ، این گروه معمولا سعی می کنند از ضربات تک ضربی وسنگین بیشتر استفاده کنند و معمولا با ضربات متو ویاهل دادن حریف را به عقب رانده واز ضربات سنگین پاههای قدرتمند خود نهایت استفاده را ببرند .
       این گروه هیچگاه نباید اجازه دهند که افراد کوتاه قد از مرز پاههای آنها بگذرند چون…….
2-سرعت:  بارز ترین مشخصه ظاهری این گروه کوتاهی قد آنها است آنهادارای بدنی جمع وجور می باشند .این گروه بدلیل فیزیک بدنی خاصی که دارند مسیر حرکتی ضرباتشان بسیار کوتاه می باشد و همین امر باعث می شود تا هم دارای قدرت مانور بیشتری شوند وهم بسیارتند و تیز باشند. اینها باید همیشه سعی کنند در مبارزه راکت وساکن نباشند بلکه هر لحظه در نقطه ای ومکانی قرار بگیرد وبا جلو وعقب رفتن های سریع وچرخیدن های متوالی امکان تمرکز حواس از حریف را بگیرند و همین چرخیدن نیز باعث اختلال در تعادل فکری واستواری حریف می شود .  باید سعی کنند همیشه با فاصله ای بیشتر از تیر رس پاههای حریف حرکات وجهش خود را آغاز ودر فرصتی مناسب (بیشتر پس از زدن ضربات دورانی از جانب حریف) سریع وبا یک جهش وارد بدن حریف شده وبا ضربات دست که مثل مار بدور هم می پیچند مسلسل وار بر بدن حریف ضربات را وارد کرده وسپس از ضربات پا برای کامل کردن حمله استفاده کرد وتا آخر به همین منوال ادامه داد.

مسائل روانی واعصاب در کانگ فو
  شخصی که دارای بدنی ورزیده وبسیار نرم ودارای ضرباتی بسیار تیز وقوی ونیز در کنار اینها دارای یک بدن پولادین باشد شاید بتوان گفت تنها 50%کانگ فو رادارا می باشد و آن50% باقیمانده اعصاب آرام وتسلط بر مغز در هنگام مبارزه می باشد .
        تمام قسمتهای بدن ما به وسیله تارهای نازکی بنام رگهای عصبی به مغز مرتبط می باشند واین فرمانروای بزرگ ومقتدر است که حکومت وفرمانروائی سرزمین وسیع وبی نهایت بدن ما را بعهده دارد ،پس اگر بخواهیم به مسئله آرامش اعصاب وتسلط مغز بر اندامها اهمیت ندهیم خود بخود این ارتباط از بین می رود ودر زمانی که ارتباط مغز با سایر اندامها قطع شد آنگاه است که هر قسمت از بدن کاری غیر ارادی وبی هدف انجام می دهند که برای یک رزمی کار علیرغم داشتن محاسن ذکر شده بالا اولین قدم بسوی شکست می باشد.
        از نظر روانی برای در کنترل داشتن اعصاب در هنگام مبارزه ، باید قبل از شروع ابتدا خود را در یک فضای بسیار آرام وبدون هیاهو تجسم کرد وبه هیچ وجه توجهی به اعمال وحرکات ظاهری حریف نباید کرد وفقط وفقط سرشار از آرامش بود آنگاه فقط با مد نظر قرار دادن نقاط ضعف بدنی حریف وهمچنین با تغییر چهره دادن لحظه ای ( گاهی خشمگین وگاهی خندان ) (چون این دوگانگی باعث بهم خوردن محاسبات روان شناسی حریف بر روی ما می شود) به مبارزه پرداخت.
      ( پس برای پیروزی در مبارزه باید ابتدا آرام بود وبعد فریب ظاهر حریف را نخورد) .

نقاط انتقال نیرو:

 متو ها:
نقاطی هستند که در یک مبارزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرند،به همین دلیل باید از یک طرف قوی، سخت ومحکم باشند واز طرفی خرد کننده.
اما چرا فقط ابن دو نقطه ؟؟ . اول اینکه این دو نقطه از دیگر انگشتان قوی تر میباشند ومسئاله دوم ومهمتر اینکه از نظر مسیر در راستای استخوان ساعد قرار دارد وهمین هم راستا بودن باعث می شود که استخوانهای ساعد پشتیبانی بسیار مطمئن برای این دو نقطه می باشند.
اما طرز ساختن این دو نقطه که بسیار مهم نیز می باشد:
1) بمدت یکماه متو ها را روی فرش گذاشته وحرکت شنو را انجام می دهیم.
2) //      //        //    // پشت فرش یا روی خاک گذاشته و حرکت شنو را انجام می دهیم.
3) //      //        //    // روی موزائیک یا بتون که صاف باشد گذاشته وحرکت شنو را انجام می دهیم.
4) زدن ضربه متو روی اجسام سخت با احتیاط کامل.
5) شنو رفتن روی آسفالت ریز.
( لازم به یادآوری است آندسته از افرادی که دارای استخوان بندی مستحکمی می باشند باید حداقل از مرحله سوم شروع کنند.)
 
تیغه پا (یته) : :
 
 سینه پا (کتو) : که استفاده بسیار کمی در مبارزه دارد مگردر مواقع خاص که آنهم بستگی به فرصت طلبی مبارز
 
 روی پنجه پا ( یاد کتو) :از این قسمت بیشتر در ضربات سرعتی و شوک دار مورد استفاده قرار می گیرد چون تشکیل یافته از استخوانهای ریز وضعیف است و به همین دلیل از استحکام بسیار کمی برای ضربات قدرتی برخوردار می باشد . در عین حال بهترین قسمت برای استفاده ضربات سرعتی به ناحیه صورت می باشد با این وجود در مواقع فرصت طلبانه میتوان ضربات بسیار قوی در عین حال بسیار دقیق زد و ازنکات قابل بیان در مورد این ضربه میتوان از ادغام کردن آن با بقیه ضربات نام برد.
 
 آرنجها (هوتو) : به نظر بنده بهترین قسمت برای استفاده در مبارزات نزدیک (یاچسبیده بهم) می باشد .چون :
اولا: ازاستخوان بندی بسیار مستحکمی برخوردار است.
ثانیا: به علت نزدیکی به کتف ها که مرکزپشتیبانی دستها می باشند قدرت فوق العاده ای دارد و اهدافش را با مانور و قدرت زیادتخریب می کند.
 
 پاشنه پا (اسایا): این قسمت از امتیاز ویژه ای نسبت به تیغه پا برخوردار است ، چون برای استفاده از این قسمت باید با دوران گیری (که خود یکی از مهمترین عوامل تقویت ضربه می باشد) آنرا اجرا کرد ،که میتوان این ضربه را به همراه ضربه اسایا کتو خطرناکترین ضربات دانست.
اسایا کتو شباهت بسیار زیادی به یته دارد با این تفاوت که در اسایا اولا ضربه بیشتر با پاشنه زده می شود ثانیا سینه از حالت تیغ بودن خارج شده ومقداری به جلو متمایل میگردد، که خطر ناکتر از ضربه پرنده آن ضربه ای وجود ندارد.
 ساق وزانوها: که موارد مصرف بسیار کمی دارند اما در صورت استفاده از داخل به بدن آسیب میرساند که این امر نکته بسیار مهم برای از کار انداختن حریف می باشد.

حال به حول وقوه الهی مباحث اصلی کانگ فوی سنتی را شروع می کنم
 
بدین جهت که پا در اجرای ضربات مبارزه ای از تنوع و قدرت بالایی برخوردار میباشد بطبع در معرض خطرات احتمالی مفصلی بیشتری نسبت به دست قرار دارد به همین جهت شروع کار را با  بحثی علمی پیرامون ضربات پا در کانگ فو که نتیجه تحقیقات وتجربیات علمی وعملی می باشد شروع می کنیم.
برای اجرای صحیح ضربات پا در کانگ فو باید موارد زیر را به دقت رعایت کرد .
 
نکات اساسی در زدن ضربات پا:
 
1- محوریت بدن.
2- جمع کردن پا داخل بدن.
3- قالب ضربه.
4- سرعت.
5- شوک.
 
1:محوریت بدن:
در ضربات پا در کانگ فو باید تمامی سنگینی بدن کاملا عمود به پایی که که در یک نقطه دوران می گیرد باشد که محوریت پای در حال انجام ضربه است واگر این محوریت از بین برود نقطه ثقل بدن که 3انگشت پایینتر از گودی ناف شکم می باشد ودر صورت از دست دادن محوریت بدن این نقطه به طرف سینه می آید و سپس تحت تاثیر عامل جاذبه قرار می گیرد و زمانی که انسان نقطه ثقل خودراازدست بدهد آنگاه این عمل خودبخود کمکی به جاذبه زمین می کنـــد و شخص ضربه زننــده تعــادل خود را از دست می دهــد ( بستگی به میزان جابجایی نقطه ثقل دارد) و نیروی جاذبه او را به طرف زمین می کشد وبطور طبیعی ضربه بسیار سبک خواهد شد یا اینکه اصلا ضربه زننده تعادل خود را از دست می دهد اما اگر بدن زیاد پایین نرود ونقطه ثفل جابحا نشود در نتیجه جاذبه تاثیری روی بدن نخواهد داشت و ضربه بهترین شکل نواخته می شود.
 
2-اصل جمع کردن پا داخل بدن:

قبل از زدن ضربه ،پا باید کاملا داخل بدن جمع شود تا بتواند یک ضربه کامل و حساب شده داشته باشیم. این عمل بمثابه عمل تراکم وانفجار در پیستون یک موتور می باشد که جمع کردن پا داخل بدن مانند عمل تراکم و نواختن آن مثل عمل انفجار می باشد که هرچه تراکم بیشتر باشد به طبع ضربه قدرت بیشتری خواهد داشت .
 
3- اصل قالب ضربه:
در کانگ فو هر ضربه ای دارای قالبی بخصوص می باشد که ابتدا باید آنرا داخل قالب خود قرار داد و آنگاه ضربه را نواخت که این اصل مقدمه ای است بر اصل هدف گیری .(شکل روبرو)
بعضی ها بخاطر نداشتن قالب صحیح برای ضربه خود ،باعث می شوند که کیفیت ضربه تا اندازه 60%پایین بیاید مثلا ضربه یته رامانند یادکتو می زنند یا اینکه ضربه کتو بجای اینکه مستقیم در یک راستا به هدف نواخته شود یک مسیر تقریبا هلالی را طی می کند که در نهایت کمتر از 40%قدرت ضربه،روی هدف می نشیند.
 
اما قالب ضربه چیست؟
همانگونه که گفتیم اگر ضربه دارای قالب استاندارد نباشد بیشتر از 60%قدرت آناز بین میرود واگر یک قالب ثابت داشته باشد قدرت وسرعت آن خود بخود بالا می رود وبسیار نتیجه بخش خواهد بود ،مثلا قالب ضربه یته بدینصورت است که مچ پا در امتداد کمر ودرنتیجه کتف قرار می گیرد یعنی هر سه روی یک راستا وزانو مقداری جلو تر از بدن قرار می گیرد واز این موقع است که هدف را باید نشانه رفت یعنی اینکه اگر بخواهیم ضربه 90درجه زده شود کمروزانو ومچ پا در یک سطح افقی قرار می گیرد واگر بالا تر از 90درجه هدف باشد باید مقداری زانو به طرف پایین قرار گرفته باشد یا اینکه اگر پایینتر از 90درجه هدف باشد سر زانو باید بالا تر از آن سطح افقی قرار گیرد.
4-اصل سرعت:
فرمول پایه ای و معروفی در فیزیک وجود دارد با مشخصات F=M*V*V که در این بخش کاربرد قابل قبولی دارد یعنی میزان نیروی وارد بر جسم برابر است با جرم (دست یا پا) ضرب در توان دوم سرعت ، بعنوان مثال اگر پای ضربه زننده 20کیلو گرم باشد و در صورتی که با سرعت (مثلا 5-10-15) متر بر ثانیه نواخته شود طبق فرمول گفته شده میزان قدرت ضربه را بدین صورت حساب می شود.
F=20*5*5=500KG
F= 20*10*10=2000KG
F=20*15*15=4500KG
مشاهده می کنیم سرعت که دو برابر شود قدرت چهار برابر و اگر سرعت سه برابر شود قدرت نه برابر می شود اینجاست که نقش سرعت را می توان بهتر درک کرد.
( پس اگر کوتاه قد هستید روی سرعت بیشتر تکیه کنید وهمیشه سریع باشید.)
 
5 -اصل شوک:
مورد بعدی دادن شوک به ضربه است که اگر این مورد را کاملا بیاموزیم می توانیم با بهره جستن از این اصل ،قدرت نفوذ ضربه را چند برابر کرد .البته آموزش این بخش از حیطه قلم و کاغذ خارج است لذا فقط با کسب تجربه و طی زمان می توان به این اصل رسید و فقط میتوانم بگویم که با به راه انداختن یک موج ضعیف در بدن خود وهمزمان با تماس گرفتن نقطه زننده با بدن حریف،این موج را وارد بدن حریف کرد وبدن را از داخل آسیب رساند.(ماننند شوک موشک R.P.G.7 که ضربه پا نقش موشک وشوک آن نقش موج انفجار را بازی می کندکه این موج است که تانک را منفجر می کند.
اکنون که این سبک را انتخاب کرده اید وپس از آنکه اصول ضربه را آموختید واز آمادگی مفاصل خود مطمئن شدید آنگاه مجاز خواهید بود که ضربات سنگین وپیچیده را اجرا نمایید. از آنجا که یک مبارزه سراسر ضـربه ودفــاع می باشــد به طبــع اگر روی ضــربات دست یا پا تسلـط کــافی بدست نــیاورید توانـایی انجام  مبارزه را نخواهید داشت ،پس بعد از تسلط روی ضربات مجاز به انجام مبارزه واقعی خواهید بود.
 
آسیب‌های ناشی از ورزش آسیب‌هایی است که در هنگام ورزش یا نرمش به وجود می‌آیند. بعضی از آنها از تصادفات ناشی می‌شوند و بعضی دیگر در نتیجه آموزش‌های ضعیف یا وسایل تمرینی نامناسب به وجود می‌آیند. تعدادی از مردم هنگامی که در شرایط مناسب بدنی نیستند آسیب می‌بینند. گرم نکردن بدن و یا انجام ندادن حرکات کششی به اندازه کافی قبل از تمرینات ورزشی می‌تواند به این آسیب‌ها منجر شود.
▪ رعایت این نکات در پیشگیری از صدمات ناشی از ورزش به شما کمک می‌کنند:

1-وقتی حرکات کششی انجام می‌دهید زانوهای خود را کج نکنید. پاهای خود را تا جایی که می‌توانید راست نگه دارید.
2-هنگامی که می‌پرید با زانوهای خم کرده روی زمین فرود آیید.
3ـ قبل از انجام هر ورزشی بدن خود را گرم کنید. همیشه قبل از بازی یا ورزش حرکات کششی انجام دهید. در انجام آن زیاده‌روی نکنید.
4ـ بعد از انجام ورزش‌های سخت و سنگین بدن خود را به حالت اولیه برگردانید.
5ـ از کفش‌هایی استفاده کنید که کاملا اندازه، محکم و قابلیت جذب ضربه را داشته باشند.
6ـ یک <مبارز آخر هفته> نباشید. سعی نکنید فعالیتی که باید در طول یک هفته انجام شود را در یکی دو روز انجام دهید.
7ـ درست ورزش کردن را یاد بگیرید. برای کاهش خطر صدمات جدی از حالت مناسب استفاده کنید
8-از وسایل مطمئن استفاده کنید.
9ـ توانایی بدن خود را بسنجید.
10 ـ هنگامی‌که حرکات خم کردن زانو را انجام می‌دهید روی زانوی خود زیاد خم نشوید
 
درباره : مطالب , مبارزه ,
برچسب ها : مبارزه/مبارزه در کونگ فو/مبارزه در ورزش/رزمی/کونگ فو/کانگ فو/کونگ فو توآ/کونگ فو توآ سنتی/کونگ فو قادرآباد/کونگ فو توآ سنتی قادرآباد/کونگ فو قادرآباد/قادرآباد/قادراباد/سایت های قادرآباد/بهترین سایت قادرآباد/ , شهر قادرآباد/ ,
بازدید : 51
[ جمعه 22 فروردين 1393 ] [ 19:19 ] [ نویسنده : محمد قاسمی ] | نظرات ()
مطالب متفرقه
نظر بدهید
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
این نظر توسط erfan در تاریخ 1393/1/22 و 19:38 دقیقه ارسال شده است

سلام ممنون از مطلبت به ما هم سر بزن
http://www.neginit.ir/
منم سر می زنم مرسی
.: Weblog Themes By SlideTheme :.